Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 

Huisraad van de winkel in Sumar 1852 van Janke Wadman, vrouw van Okke Tijsses JansmaIn de archieven van Tresoar bevinden zich vrij veel stukken die betrekking hebben op Okke Tijsses Jansma.  Vooral Okke heeft gezocht naar meer aanknopingspunten over het veerschip, de snikke 'De Fortuin'.  Gaandeweg blijkt ook de beschrijving van de inventaris uit die tijd een mooi stukje geschiedenis. Ik heb hieronder een overzicht wat er in het winkeltje in 1852 te vinden was. 

Er was een winkeltje in het woonhuis, er was een loods, een achterhuis, een echtelijke kamer, een hok en een zolder. Kleine dingen kleuren de werkelijkheid van die tijd, zo had Janke op zolder spek hangen om te drogen, theekisten met inhoud, appeltjes om te drogen. In het achterhuis stonden koffiekannen en een koffiemolen en de wasketel. In de echtelijke kamer stond een vogelkooi met kanarie en glasgordijntjes, een tafel met 16 stoelen, er hing een spiegel met bruine rand, er hing een staartklok en er was een vuurhaard. In de kast stond het aardewerk zoals glaasjes.  Om de voeten te warmen stonden er 7 stoven onder de tafel. In het deel waar een wit schaap stond, lagen de aardappelen opgeslagen en waren er spullen zoals een kindergemak en het linnenrek. Okke en Janke sliepen in de bedsteden net als iedereen in die tijd. 

Janke had een gouden oorijzer die ze op speciale dagen droeg, met een 3 strengs gitten ketting met gouden slot. Prachtig moet dat geweest zijn, met een gekleurde tipdoek en gouden muts en doekspelden, een schoudermanteltje en kousen aan de voeten. Okke droeg petten door de week en hij had een hoed voor speciale gelegenheden met een lakens pak. 


Boedelbeschrijving:

Boedelbeschrijving Janke Jansma Wadman  6 april 1852. Op verzoek van Okke Tijsses Jansma, veerschipper en koopman, wonende te Suameer, voogd zijner minderjarige kinderen met name Antje, Jan, Tijs en Dieuwke Okkes Jansma welke eenig en alleen geregtigt zijn en zich gedragen als erfgenamen, ieder voor een vierde gedeelte,

In bijzijn van Pieter Jans Wadman, herbergier, wonende te Hardegarijp, qualiteit toeziend voogd van gemelde minderjarigen. 

Ten huize gequoteerd nummer 22 te Suameer.     

     

     

     

In den winkel


 gulden      

     

Op het bovenste bord:

     

     

3 stuks dweilgoed

4,50

     

4 blikken bussen en 2 dito trompen

2,55

     

2 kistjes rozijnen, een pot geele kandij en een partijtje   boter

10,50

     

Een pakje kwasten

1

     

Op het tweede bord:

     

     

15 pond   tabak

7,50

     

Een partijtje koek en 2 gember potten

2,20

     

16 zakdoeken en 11 hoteldoeken

4,40

     

Op het derde bord:

     

     

2 dozen met rozijnen en pruimen, en 4 fleschen, waarin   peper en nagelgruis, kaneel en indigo

3,25

     

5 fleschen, waarin sterke drank, bitter en azijn, 2   kistjes eau de cologne

4,60

     

4 kistjes met lint en band, een dito klosje met gaarn, een   dito met knoopen, een dito met langet, en 2 zijden en 2 katoenen mutzen

10,50

     

Op het vierde bord:

     

     

4 winkeldozen met kandij, suiker en lakmoes

5

     

Kaas en spek, een pot met mostaard en een sieroop gieter

3,30

     

Noten en vijgen

1,50

     

Een mand met porseleinen pijpen, koppen en mondstukken

3

     

Een dito met kammen, naalden kokers en messen

1,10

     

Voorts nog in den winkel:

     

     

2 vaten cichorei

9

     

Groene erwten en paardenbonen

9

     

Gort en rijst

20

     

Een blikken bus met koffijbonen

9

     

Een dito met thee

9

     

Een vat met meel, een dito met zout en een dito met zeep

13,10

     

Een oliebekken met maten en olie, een kan een vaatje en   een mandje

3,50

     

Potäsch, een pot met vet, een mand met eijeren en een vat   met beschuit

6

     

Touw, halsters en spantouw

20

     

Eenige temsen, vegers, kwasten en kaasraspen

7,25

     

Een paar koperen en een paar houten schalen met evenaars   en gewicht, tinnen maatjes en trechters, en houten maten

13

     

2 mandjes pijpen, houten lepels en sleven

3,50

     

Eene partij nieuw steengoed

33,18