Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 


Foto's van graven.Foto van Sytie, april 2011. Op Heechsân, Eastermar/Oostermeer, liggen niet alleen Okke en Rixt begraven, maar ook hun zoon Thijs. Okke en Rixt waren getrouwd in mei 1873 in Nijega. Okke was de kleinzoon van Okke en Janke, beurtschipper en winkeliers. 

Foto van Sytie, april 2011. Op Heechsân, Eastermar/Oostermeer, begraven de kleindochter Wietske, van Okke de veerschipper en zijn vrouw Janke, uit Suamar. Ze was de dochter van hun zoon Jan. Wietske was getrouwd met Hoek/Hylke Hiemstra. Zij waren getrouwd in mei 1900 in Burgum. Foto van Sytie, april 2011. Op Heechsân, Eastermar/Oostermeer, begraven de kleindochter Catharina, van Okke de veerschipper en zijn vrouw Janke, uit Suamar. Ze was de dochter van hun oudste zoon Okke, en gehuwd met Jan van der Kooi. Dit alles wat rest, slecht leesbaar ook nog, van de jongste zoon Sjoerd en Jantje, Hendrik Jansma die met 18 jaar naar Amerika vertrok in 1897 naar Grand Rapids en in het zelfde jaar overleed. 

NAME: Henry Jansma
BIRTH DATE: 1878
BIRTH PLACE: Netherlands
DEATH DATE: 7 Nov 1897
DEATH PLACE: East Paris, Kent County, Michigan, USA
CEMETERY: Maple Grove Cemetery
BURIAL OR CREMATION PLACE: Kentwood, Kent County, Michigan, USA


Graf van Sophia Jacoba van Wolde, dochter van Jantje Jansma en Joannes van Wolde uit Groningen. Jantje emigreerde naar Grand Rapids met haar dochters Sjoerdiena en Sophia. Sophia had e naam van haar stiefvader, dominee Blackmore, aangenomen. Graven liggen in Erie, Pennsylvania. 
Graf van Sophia's man dominee Charles Blackmore in Erie; foto dichtbij. 


Sjoerd, Kerkhof Mount vieuw Billings.

Yellowstone County

Montana, USA, 1915, 42 jaar.  
Foto van het graf gemaakt van Klaas Tijsses Jansma en Aaltje Tuinhout in oktober 2014, in Poppengawier. Klaas was de zoon van Tijs Sjoerds Jansma en Wytske van der Meulen.