Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 

Hoofdstuk 33. Jan Tijsses Jansma ( 1886 Burgum- 1972 Lynden) en Wietske Stol (1886 Luinjeberd- 1960 Lynden).

Let op! Van deze familie is bijna niets te vinden, wie hen traceert  graag aan mij reactie geven!
 De kinderen van Tijs Sjoerds Jansma en Wytske Klaszes van der Meulen. De foto is genomen in Bergum nadat hun vader Tijs in 1904 was overleden, en voordat de eerste vertrok naar Califonia; Okke. Op de foto staat Okke, 23 jaar, geheel rechts, en Douwe is de jongen links, 11 jaar. 

Staand achter van links naar rechts:  Douwe/ David, 11 jaar. De 4 mannen achteraan  Sjoerd/ Stewart, 31 jaar. Jelmer 21 jaar. Klaas 28 jaar. Okke/August 22 jaar.

Vooraan: Jan/ John 18 jaar, Aafke 23 jaar, Sikke/Sam 13 jaar, Jantje 16 jaar.
Jan Tijsses Jansma was pas 16 jaar toen hij zich registreerde als landarbeider in Rauwerderhem op 10 juni 1902. In 1906 ging hij samen met zijn broer naar het registratiekantoor en Jan schreef zich in voor de plaats Oldeboorn omdat daar arbeiders werden gevraagd. Klaas ging naar Jorwert. Jan was toen 20 jaar en Klaas 26 jaar. Beide  jongemannen zijn Nederlands hervormd en ongehuwd. Jan kwam vanuit Bergum  waar hij nog bij zijn ouders woonde. Jan vertrok (19 dec 1906) weer uit Raerd naar een boer in Oldeboorn, toen hij 19 jaar was. Zijn broer Jelmer woonde en werkte in Oldeboorn dus dat was vlak bij elkaar. 

Waarschijnlijk trof Jan daar zijn latere vrouw Wietske Stol. 

Jan Tijsses Jansma trouwde Wietske Stol op 19 mei 1910  in Oldeboorn in de gemeente Utingeradeel. Het paar was beiden 24 jaar. Jan en Wietske waren dat moment boerenarbeider te Oldeboorn. De ouders Stol uit Luinjeberd en Wytske van der Meulen, wonende te Raerd,  tekenden de trouwakte. Jan en Wietske kregen 2 kinderen in Oldeboorn:

1.      Jan Jansma, geboren 1911

2.      Wietske Jansma, geboren 1913


Wietske Stol. 

Haar ouders waren Jan Sipkes Stol (landarbeider geboren te Luinjeberd in 1858, arbeider) en Harmke Teakes de Leeuw (geboren te Terwispel, in Tjalleberd). Jan en Harmke Stol kregen 8 kinderen:

- Willemke Stol (1884)

- Wietske Stol (1886)

- Martje Stol (1888)

- Sipke Stol (1891)

- Trijntje Stol (1894) 

- Janke v (1897)

- Teatske Stol (1900) 

- en een levenloos kind in 1907. 
Het levenloze kind werd in het zelfde jaar geboren als het huwelijk van oudste dochter Willemke; moeder Harmke Stol was toen al 46 jaar. Jan en Harmke Stol zijn beiden op hoge leeftijd overleden, en hebben hun hele leven in Luinjeberd gewoond. Al hun kinderen schreven zich in als landarbeider of dienstbode, voornamelijk rondom Akkrum en Oldeboorn. Martje Stol werd de latere vriendin van Jantje Tijsses Jansma; Martje ook Makke genoemd, trouwde met Thijs de Haan (geboren in De Knipe)  in Opsterland. Martje en Jantje Tijsses Jansma waren leeftijdsgenotes en in bijna het zelfde jaar getrouwd. Met jonge kinderen woonden ze bij elkaar in de buurt en ze deelden dezelfde familie. 

Trouwfoto Jan en Wietske Jansma, beiden 24 jaar, in Friesland, foto genomen in mei 1910,  getrouwd in Utingeradeel, een gemeente die niet meer bestaat. De hoofdplaats was toen Oldeboorn. Datum 19 mei 1910. In 1914 emigreerden ze.

Zijn broer Sjoerd en schoonzuster Hieke waren in 1911 naar Montana gegaan, en ze hebben waarschijnlijk hoopvolle berichten gekregen uit de brieven. Jan en Wietske hebben ook plannen gemaakt om te gaan, en tegelijk wilde Sikke ook mee.  Waarschijnlijk waren de emigratieregels dat alleen getrouwde stellen mochten aanmelden. Sikke was 20 jaar, en had misschien een meisje op het oog, anders zou hij er serieus werk van moeten maken.. 


Jan en Wietske kregen ondertussen 2 kinderen:

1. Jan  Jansma, geboren 1911 in Oldeboorn

2. Wietske Jansma, geboren 1913 in Oldeboorn.


Sikke vond een vrouw, en hij trouwde een aantal dagen voordat de twee stellen vertrokken met de SS Noordam op 16 februari 1914, een reis tot 26 februari 1914 naar Ellis Island. Alle vier jonge mensen zullen met de trein gereisd zijn naar Montana, naar Billings waar ze eerst bij Sjoerd en Hieke verbleven. De kleine kinderen van 3 en 13 maanden gingen mee, en weer was er afscheid van beppe Wytske..hun tantes en ooms.


In Amerika heten zij John Jansma, Winnie, John en het meisje net als haar moeder ook Winnie.  

  

Jaartal

Naam

Wie gaan mee

Woonde in

Gaat naar

Oktober 1905

Okke    Jansma (23 jaar) 

     

Poppingawier

Noord Amerika.

November 1910

Jelmer Jansma (27 jaar)

Aafke Jansma(24 jaar), Antje (1,5 jaar)

Oldeboarn

California.

Mei 1911

Sjoerd Jansma (37 jaar)

Hieke (35 jaar)  en   Maaike (5 jaar)  en Tijs (1 jaar).

Ysbrechtum

Montana, Billings

Februari 1914

Jan    Jansma (27 jaar)

Wietske (27 jaar) , Jan (bijna 3 jaar)  en Wietske (13 maand).

Oldeboarn

Montana, Billings

Februari 1914

Sikke  Jansma (23   jaar)

Wietske (23 jaar).

Oosterwierum

Montana, Billings

1915

Douwe (22 jaar)

Na de dood van Sjoerd Jansma gaat Okke Jansma terug naar   Friesland voor bezoek en neemt Douwe Jansma mee.

Poppingawier

California.De kinderen van Jan Tijsses Jansma en Wietske Stol:

  1. John Jansma, geboren 1911 in  Oldeboorn. Hij is met 86 jaar overleden in 1972 in Lynden; Washington. Jan trouwde met Ruby, en ze kregen 4 kinderen. Namen van de kinderen: Johnny, Naney, Kenny, Charlotte en Robert. Robert overleed als baby. 
  2. Winnie Jansma, geboren 1913 in Oldeboorn. Zij is overleden in 1998 in Lynden; Washington. Ze trouwde met John Lagewey en kregen 6 kinderen. De namen van de kinderen zijn Wilma Lagerwey, Harvey Lagerwey, Jim Lagerwey,Gary Lagerwey, Joe Lagerwey, Mary Lagerwey. 
  3. Harriet Jansma, geboren in Billings in 1914, trouwde met George Heidema, en ze kregen 4 kinderen; Linda Heidema, Bonnie Heidema, Nina Heidema, John Heidema. 
  4. Dorothy Jansma, geboren in 1921 in Billings Montana. Overleden in 2007 in Lynden; Washington. Ze is 86 jaar geworden. Ze trouwde met Gerrit van Beek en hebben 9 kinderen gekregen in Lynden; Washington. namen van hun kinderen zijn: Leroy van Beek, Judy van Beek, Bonnie van Beek, Jerry van Beek, Sharon van Beek, Shirley van Beek, Merri Lynn van Beek, Dennis van Beek, Darlene van Beek. 

  

In 1935 verhuisde het gezin naar Lynden;  Washington. Zijn broer  Sikke/Sam Jansma bleef wonen met zijn gezin in Billings Montana.  Hun broer Sjoerd  Tijsses Jansma uit Billings was gestorven in 1931 door een ongeluk, een trap van een paard heeft hem het leven gekost. De twee andere broers woonden nog in Californie met hun gezinnen. Hun broer Okke, diegene die de reizen op touw had gezet en voorbereid, was in 1931 plotseling overleden. Zijn weduwe woonde ook in Californië. Locaties


Lynden in de staat Washington. De verhuizing van Billings naar Lynden is 915 miles, en 13 uur ononderbroken doorrijden. Dat zijn 1470 kilometer. 
Lynden ligt in de buurt van het Canadese Vancouver maar nog in het noordelijke deel van de staat Washington, Verenigde Staten. 
Lynden is gebouwd naar Hollands model, en er bevindt zich een sterke gereformeerde gemeenschap. John en Winnie hadden daar een boerderij. Er wonen  nog steeds veel mensen met Nederlandse achternamen.
Jan Jansma en zijn gezin.

Er is weinig bekend over dit gezin, er zijn geen familieleden te vinden waar ik contact mee kan zoeken. De familie had een boerderij in Lynden.
Vertaling: Jan Jansma, 86 jaar uit Lynden overleed 27 mei 1972 in het ziekenhuis. Hij was een gepensioneerd boer en een lid van de Eerste Gereformeerde Kerk. Nog levende familieleden zijn (in 1972): een zoon (John Jansma geboren 1911 Oldeboorn, nu wonende te Everson) met 3 dochters, zijn 3 dochters Wietske Lagewey –Jansma uit Lynden, zijn dochter Harriet Heidema-Jansma uit Billings en Dorothy van der Beek -Jansma uit Everson. Zijn broer Douwe Jansma uit California, zijn zuster in Nederland (Jantje Jansma), een stiefzoon. Verder mevrouw Nellie Versteeg uit Lynden (dochter van de 2 e vrouw van Jan Jansma ), 27 kleinkinderen, 18 achterkleinkinderen.Wietske Stol overleed met 73 jaar in Lynden Washington, en Jan trouwde voor de twee keer rond 1962 met een weduwe; Cora Versteeg. Ook zij had al kinderen. 

Een boek over de geloofsgemeenschap in Lynden. 


Marriët Meester bezoekt oud-Hollandse gelovigen in Amerika.

Meester nam een aantal maanden haar intrek in Lynden, de woonplaats van de oom over wie ze zo veel verhalen gehoord had dat hij mythische trekken gekregen had. Oom Peter Maystar(!), overleefde leukemie dankzij stamceltransplantatie, waarvoor zijn broer (de vader van de schrijfster) donor was.

Meester heeft een heel aantal boeken op haar naam staan. Sommige daarvan zijn (gedeeltelijk) autobiografisch, andere zijn journalistiek en ook fictie staat op haar repertoire. Ze leefde zich in in het leven van Roemeense zigeuners, en ze vindt dat het haar moet lukken om zich onbevooroordeeld open te stellen voor haar strengchristelijke Amerikaanse familie, hoewel ze zelf in haar tienerjaren al afscheid van de kerk genomen heeft.


http://www.refdag.nl/boeken/marriet_meester_bezoekt_oud_hollandse_gelovigen_in_amerika_1_632057


Okke: 9-5-2012

"der kaam in moaie resinsje it boek  – “De Mythische Oom “ fan Mariet Meester.
Nijsgjirrich dat de minsken der yn Linden sa oan harren ferline fest holden hat en ek mei al dy trapgeveltsjes fan al dy gebouwen tot oan de publyke toilet blokken ta.
Sokke dingen ha se yn Fryslan nog net iens want de gemeente rie fan Tietsjerksteradiel fertelde my mei Simmer 2000 dat it folk dy ferniele soenen.
No wurde fergeemje beboete troch in saneamd wyld pisjen en yn Burgum en hast alles plakken moatte jo nei in kroeg ta om der fan je smoargens ôf te kommen.
Wat in kans ha se der yn it alde lan Sytie – skythuzen mei trapgevels sa as in Lyndon en alle gemeentes ut Fryslan in frij reiske derhinne om te sjen hoe it folk it der dien hat.
Lit se dan hjir ek mar komme en dan kinne ek de nijmoadrige gebouwen sjen yn alle lytse plakjes – gjin wyld migerij hjirre.
Us Klas, Tryn, Mattie, Anna yn 1999 en us Rixt ek yn 1992 wienen ferbaast dat elts oard sokke moaie en skjinne toiletten hie, publyke BBQ plakken en sliepplakken.
Se seiden doe ek – hast net te begripen dat it  by us dere sa’n achterlike boel is.
No de bouwfakkers warber yn Ned. – huskes bouwe ensf. ensf. moaie ynfrastructuer sadat if folk it milieu net mear fersoarget en wat mear thus bliuwe wol – win win situation net.
Hoerah foar Lynden – ik soe it wol ris sjen wolle".


Jan en Wietske, met van links naar rechts de kinderen Wietske, Dorothy, Harriet en John. Als het jongste meisje misschien 14 jaar is, dan is het 1935, de tijd van verhuizing naar Lynden. Misschien staat de auto al klaar, of zijn ze net aangekomen.  

Dorothy Jansma en Gerrit van Beek, 1938 Lynden. 

Dorothy Jansma, 1921-2007, geboren in Billings als dochter van Jan Jansma en Wietske Stol. Getrouwd met Gerrit van Beek, 9 kinderen, en overleden in Lynden Washington. Als 14 jarig meisje is Dorothy meeverhuisd met het gezin naar Lynden Washington. 


Obuatory: Dorothy Van Beek Dorothy Van Beek, age 86, a Christian Health Care Center resident, went to be with her Lord and Savior on Friday, Nov. 9, 2007. She was born March 27, 1921 in Billings, Montana to Jan and Winnie (Stol) Jansma. In 1935, she moved with her family to Lynden where she married Gerrit Van Beek in 1938. Together, they farmed and raised their family in the Lynden-Everson area; retiring in 1979. Dorothy's faith was an anchor throughout her life. She had been an active church member, enjoying worship and fellowship at the First Reformed and Nooksack Valley Reformed Churches. Spending time with family brought Dorothy much joy in life. She delighted in the beauty of God's creation in the great outdoors and tending her garden. Preceded in death by her husband Gerrit in 1995; daughter, Darlene Divis in 2007; sisters, Winnie Lagerwey, Harriet Heidema and brother, John Jansma; she is survived by her children: Leroy (Gladys) Van Beek of Lynden; Judy (Rick) Sato of Arlington; Bonnie (John) Heutink of Seattle; Jerry (Christine) Van Beek of Lynden; Sharon (John, Jr.) Van Dalen of Lynden; Shirley (Doug) Bajema of Lynden; Merri Lynn (Jim) Tjoelker of Everson; Dennis (Kari) Van Beek of Custer and son-in-law, Al Divis of Hemphill, TX; twenty-two grandchildren and fifteen great-grandchildren.


Facebook! Maar het is Harriet zeggen ze. 

Harriet (1914-1999), oudste dochter van Jan en Wietske, trouwden in Lynden, Washington, met George Heidema. Harriet werd geboren in 1914 in Billings. Hieronder Harriet, Dorothy en Wynn Jansma. De oudste zoon van Jan en Wietske. Jan/Johnny Jansma werd in Oldeboarn geboren in 1911. Johnny trouwde met Ruby, waarschijnlijk in Lynden, zo rond 1936/7. Jan Jansma (1911-1999) en Ruby Pinnick (1916-1989), Lynden. Jan en Wietske. Inzet: 1931 na de begrafenis van hun broer Okke in santa Ana, komen ze helemaal uit Montana. Op de achtergrond als ouder echtpaar, en hun huis in Lynden. Wietske overleed in 1960. Waarschijnlijk is de vrouw naast de oude man zijn tweede vrouw Cora Holleman of de Lange, ze zijn getrouwd in 1962.