Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 
De kinderen van Jantje Jansma en Luite Huisman: Anne, Sjoerd, Freerk, Thijs en Eldert. 


Luite en Jantje trouwden in Raerd op 15 mei 1913 en verhuisden meteen daarna naar Tersoal (nr 63). Na hun trouwen begon Jantje een winkeltje aan huis, en Luite bleef boerenarbeider rond Raerd en Tersoal. Er werden daar vaak melkvaarders gevraagd want het gebied lag vol in het meren en plassen gebied. De melkbussen werden per pream vervoerd naar de melkfabriek. Hun zonen Anne (1914)  en Sjoerd (1916) werden geboren in het huis in Tersoal. De plassen rondom Tersoal (foto Sytie)

Kerkje van Tersoal (foto Sytie)


In  november 1917 kochten Luite en Jantje een huis, via de notaris, in Langezwaag.

De verhuizing zal te maken hebben gehad met de nieuwe kansen die Luite Huisman in Langezwaag zag. Voor Jantje had het waarschijnlijk niet gehoeven, want haar enige broer Klaas en haar moeder en zuster Aafke woonden in de buurt. Jantje’s 6 broers waren geëmigreerd naar Amerika, en dit was de enige familie die ze nog had. De verhuizing naar Langezwaag kwam van Luite, want hij had daar familie en connecties. Zijn ouders, Anne Huisman en Loltsje van Teijen woonden in Tijnje in 1913, maar rond 1919 en 1920 woonden ze weer tijdelijk in Raerd. Toch zijn Anne en Loltsje weer terug gegaan naar de Tijnje waar ze een boerderij hadden. Deze boerderij is ooit door brand verwoest, misschien was de verhuizing noodzakelijk dat ze tijdelijk in Raerd woonden, en Anne had zich daar dus ook als arbeider ingeschreven. 

In 1922 overleed Loltsje in De Tijnje op 65 jarige leeftijd. Anne overleefde haar nog 20 jaar. 

Luite overlegde met zijn vader Anne land aan- en verkoop, en er zijn veel notariële transacties binnen zijn familie in Langezwaag, Nieuwe- en Oudehorne. Er is bijvoorbeeld een transactie van vader Anne Huisman samen met zijn oudste zoons Luite, Eldert en Albert. 

Luite en Jantje woonden in Langezwaag eerst in een boerderijtje, ten noorden van de Hegedyk met de kinderen Anne, Sjoerd, en de kleine Freerk werd er geboren. Het huis kochten ze voor 1500 gulden in november 1917. Hier woonden ze tot 28 december 1921 en verkochten dit huis aan Luites broer Albert en zijn schoonzus Pietje, ook weer voor 1500 gulden. Geen winst en geen verlies dus. 

Toen deed de situatie zich voor dat oude oom Albert Luites Huisman en tante Geertje Oenema geen kinderen hadden gekregen tijdens hun huwelijk. Ze kwamen met oom en tante de afspraak na, tante Geertje maakte zelfs haar testament hiervoor, dat ze oom en tante zouden verzorgen tot hun dood. Het 'costcontract'  dus zonder huur maar wel met de verplichting de ouden te verzorgen, werd gesloten op 29 april 1922. Zodoende kwamen Luite en Jantje in het boerderijtje te wonen in De Plasse in Langezwaag. 

De verzorging kwam vooral neer op Jantje. Oom Albert was 73 jaar en tante Geertje 65 jaar. Luite was de hele dag bezig met zijn land en koeien in De Plasse en Jantje had nog kleine Anne, bijna 8 jaar, Sjoerd, nog geen 6 jaar en Freerk 16 maand. Uiteindelijk werden oom Albert en tante Geertje dementerend. Jantje heeft oom Albert tot zijn dood in 1925 verzorgd, 75 jaar. Tante Geertje werd 73 jaar en haar verzorging duurde tot 1931. Nadat ze overleden waren bleek het boerderijtje niet van Jantje en Luite te zijn maar van de verzekeraar, een grote tegenvaller. Luite kon opnieuw beginnen..(vanuit mijn vader weet ik dat Luite, zijn vader,  hier een proces om heeft gevoerd, echter zonder succes). 


Tresoar: 1922 Gorredijk, notaris J.F. Houwing Gemeente: Opsterland Kostcontract

 - Albert Luites Huisman te Langezwaag 

- Luite Huisman te Langezwaag
De Hegedyk in Langezwaag. De lichte lijn links in beeld,  is de A7 van Heerenveen naar Groningen.

Oom Albert Luites Huisman (1849-1925)


Luite en Jantje zijn tot hun pensioen in Langezwaag, in De Plasse, blijven wonen waar hun 5 zonen opgroeiden en uitvlogen. 


Schilderijtje. Dit is niet hetzelfde boerderijtje van Luite en Jantje, maar zo ongeveer zag het huis er uit. Het huis op het schilderij is veel ouder. De maker van het schilderijtje is niet bekend, en het komt voor in de collectie van Tresoar: ‘verhalen van evacués uit IJmuiden’ in Langezwaag.Dit is wel het boerderijtje in De Plasse. De foto zal omstreeks het voorjaar 1929 gemaakt zijn, want Thijs, geboren in augustus 1928 is al een half jaar, en zit bij zijn moeder op de arm.  

Anne is 15 jaar, Sjoerd moest nog 13 jaar worden, Freerk was 8 jaar. Jantje was 41 jaar en  Luite was 44 jaar. Achteraf weten we dat in 1929 de economische wereldcrisis uitbrak waarin veel mensen failliet gingen.Kinderen van Jantje Tijsses Jansma en Luite Annes Huisman:

  1. Anne  Huisman, geboren 2-5- 1914 in Tersoal.
  2. Sjoerd Huisman, geboren 18-10- 1916 in Tersoal
  3. Freerk  Huisman, geboren 11-12- 1920 in Langezwaag
  4. Thijs Huisman, geboren 24-8- 1927 in Langezwaag
  5. Eldert Huisman, geboren 17-7- 1930 in Langezwaag.

  1. Anne Luites Huisman (1914- 1992)

Anne woonde tot zijn 3e jaar in Tersoal met zijn broertje Sjoerd en daarna verhuisden zijn ouders in november 1917 naar Langezwaag. Anne heeft zijn beppe Wytske van der Meulen nog gekend, want zijn beppe woonde bij zijn tante Aafke en omke Rients in Easterwierum. Beppe Wytske overleed in januari 1918, dus toen de verhuizing ingezet werd, was beppe Wytske waarschijnlijk al ziek. Ze overleed op 66 jarige leeftijd. Ook zal Anne vaker met zijn mem bij omke Klaas Jansma en tante Aaltje in Poppenwier zijn geweest waar zijn neefjes en nichtjes Tijs, Aafke en Willemke Jansma op de boerderij woonden. Van Tersoal naar Poppingawier is niet zo ver; 1,5 km lopen met mem langs de Buorren. De verhuizing zal te maken hebben gehad met familieverschuivingen en huizenverkoop binnen de Huisman familie.
Dit is Tersoal; De Buorren, naar Poppingawier en Raerd en dan naar Oosterwierum. Dit zal Anne vaker met zijn mem gewandeld hebben. Mijn beppe Jantje sprak vaker over 'de tilbury',  misschien dat ze zich zo vervoerden op mooie dagen.


Anne ging in Langezwaag  naar de lagere school waarschijnlijk toen hij 6 jaar was. Nieuwe woonplaats en nieuwe vriendjes. Na een jaar verhuisden zijn ouders naar het boerderijtje in de Plasse. Daar is Anne verder opgegroeid.

 
Anne in 1938, korporaal. 


Anne trouwde met Trijntje Mast (1913 geboren in Beets) op 15 oktober 1936 in Beetsterzwaag. Anne en Trijntje waren beiden 22 jaar. Hun dochter Jenny werd geboren in Den Haag omdat Anne Huisman een tijd lang beroeps korporaal bij het Korps was. 


Anne en Trijntje woonden eerst ook in Langezwaag. Ze kregen 4 kinderen:

  1. Jantje  Huisman, geboren 1-9-1937 Langezwaag
  2. Jenny  Huisman, geboren 30-5-1941 Den Haag
  3. Luite  Huisman, geboren 6-11-1943 Gorredijk
  4. Koos Jan Huisman, geboren 13-4-1954 Luxwoude.Anne en Trijntje, met Jantje en Jenny, foto ongeveer 1942. 
Trijntje Huisman-Mast. 
Beppe Jantje met Jantje en Jenny van Anne en Trijntje. Beppe heeft 6 jaar voor Jenny gezorgd, en Jenny woonde ook bij hen in. Luite is in Gorredijk geboren in 1943. 
Anne Huisman en Trijntje Mast bij de bruiloft van zijn broer Eldert Huisman in 1857. 
Foto dorpsarchief Oudehorne, de woning van fam Anne Huisman, Butenwei 11, nu afgebroken en herbouwt tot andere woning in 2008. Op een prachtig plekje in Oudehorne bouwde Anne Huisman dit huis. 


Anne en Trijntje zijn beiden overleden en liggen in Oudehorne begraven.Kinderen en kleinkinderen van Anne Huisman en Trijntje Mast:

1. Jantje Huisman (1937-2005) was getrouwd met Klaas Hostee (1928-2010). Jantje en Klaas hebben op latere leeftijd gewoond in Oldeberkoop. Zij kregen 2 kinderen: Tineke en Klaas Hofstee. Klaas is overleden in 2012. 


2. Jenny Huisman (geboren 1941) was getrouwd met Oebele van Roeden (1936-1986) en het gezin woonde in De Knipe. Jenny en Oepie kregen 2 kinderen: Onno (geboren 1966) en Tina (geboren 1970). Onno en zijn vrouw Wiepkje hebben 2 zoons in Nieuwehorne: Oebele Hendrik (geboren 1997) en Jelke (geboren in 2000). Onno is vrachtwagenchauffeur en Wiepkje werkt in de retail. Tina was getrouwd met Geert Huitema, en samen hebben ze een zoon Jesper Huitema (22-1-2002). Jenny Huisman woont samen met Tjeerd Zondervan in De Knipe. Ook Tina woont in De Knipe. 


3. Luite Huisman (geboren in 1943) trouwde met Rinskje/Rennie. Zij kregen 2 kinderen Anne (geboren 1970) en Hendrika (geboren 1974). Tegenwoordig wonen Luite en Rennie in Lippenhuizen. Anne is getrouwd met Greetje Duin en zijn hebben 3 kinderen: Brecht (2003), Renske (2005) en Lute (2006) in Heerenveen. Hendrika is getrouwd met Douwe Albeda, en zij  hebben 2 kinderen Emma (2005) en Tobi (2007) in Heerenveen.


4. Koos Huisman (geboren 1954) is eerder gehuwd geweest met Anneke en zij kregen 3 zonen: Jorrit (geboren 1984), Mathijs en Steven (geboren 1993). Koos woont samen met Mariska in Heerenveen.  
Huwelijk Jantje Huisman en Klaas Hofstee. 

JennyOepie van Roeden en Jenny


Huwelijk van Oepie en Jenny


Koos Huisman, foto rond 1955. 


2. Sjoerd Huisman ( 1916-1988) en Grietje Lageveen.


Sjoerd en Grietje hebben vooral in Tjalleberd gewoond, waar Grietje de verzorging van haar schoonmoeder Jantje op zich heeft genomen. Jantje Jansma woonde bij Sjoerd en Grietje in huis. 


Sjoerd woonde tot december 1921 met zijn ouders en oudere broertje in Anne in Tersoal. Het gezin verhuisde toen Sjoerd 11 maand oud was naar Langezwaag. Ze woonden daar 4 jaar, waarna ze verhuisden naar Langezwaag De Plasse in december 1921. De vierjarige Sjoerd had toen net een broertje erbij gekregen; Freerk.

Zijn ouders woonden in bij de oude dementerende oom Albert en tante Geertje, een oom van zijn vader Luite. De 3 jonge jongens Anne, Sjoerd en Freerk moeten dit overlijden in hun huis van nabij hebben meegemaakt (1925 en 1931) en het werk wat hun moeder met de dagelijkse verzorging heeft gehad.

   

Sjoerd had eigenlijk Thijs genoemd moeten worden, naar de vader van Jantje, maar het lot liep anders. Jantje’s 6 broers waren geëmigreerd naar Noord Amerika waar ze hun gezinnen hadden en hun boerderijen hadden opgezet. Er werd veel heen en weer geschreven over lief en leed in de Jansma familie. Jantjes laatste broer, Douwe, was als 22 jarige in juli 1915 vertrokken met hun broer Okke die al 10 jaar in Amerika woonde. De economische situatie was verre van rooskleurig in die tijd, en rondom Nederland heerste de Eerste Wereldoorlog. Ook Douwe Jansma werd gerekruteerd toen hij net Amerika inkwam als emigrant. Haar broer Sjoerd, getrouwd met Hieke vader van twee jonge kinderen die nog in IJsbrechtum waren geboren, had een eigen boerderij. Maar begin januari 1915 verloor hij het leven door de schop van een paard. Sjoerd Jansma werd 41 jaar. Baby Sjoerd Huisman werd geboren in oktober 1916 in Tersoal, anderhalf jaar na het dramatische ongeluk in Amerika. Sjoerd's neef William Stewart (Bill) Jansma van zijn oom Sikke/Sam Jansma werd ook vernoemd naar hun oom Sjoerd Jansma. 

 

Sjoerd groeide op in Langezwaag, De Plasse. Er was veel werk op de boerderij en het land.
 Sjoerd, voordat hij verplicht naar Duitsland moest. Sjoerd meldde zich vrijwillig omdat zelf zijn baas wilde uitzoeken. Hij kwam bij een aardappelhandel in Halle Saale, en moest later vluchten voor het aanstormend oorlogsgeweld. 

Vanwege de verplichte Arbeitseinsatz tijdens de oorlogsjaren, moest ene hele jaargang zich melden. Duitsland had werkers nodig, en bijna niemand ontkwam daaraan. Ook Sjoerd werd opgeroepen, en met een groep moest hij per trein afreizen naar Halle Saale in Oost-Duitsland, december 1942. In 1943 zijn vele gevlucht voor de bombardementen, en Sjoerd ontkwam ook in 1943. Meer dan de helft van alle werkers in Duitsland was onder dwang gehaald uit het buitenland. Vaak hadden ze hachelijke vluchtroutes. 


Sjoerd trouwde met Grietje Lageveen (geboren in Beetsterzwaag) in mei 1948. Sjoerd was 31 jaar en Grietje was 26 jaar.  Ze hebben een groot deel van hun leven gewoond in Tjalleberd. Huwelijk en wonen in Beetsterzwaag. 

  


Sjoerd en Grietje kregen 3 kinderen:

1. Sietske Huisman (geboren 1949 ) en zij trouwde met Jan Zuiderbaan. Samen kregen ze twee dochters: Jessica en Margriet. Sietske en Jan woonden en wonen in Leeuwarden. 


2. Lute Huisman Trouwde met Roelie Hof. Lute en Roelie wonen in Tjalleberd. Samen kregen ze 3 dochters: Marijke, Ingrid en Jozé. 


3. Markus Huisman woont in Gersloot en is ongehuwd. 


Sietske kon goed accordeon spelen. Foto uit het fotoboek van beppe Jantje. 


3. Freerk Huisman (1920-1997 Langezwaag) was getrouwd met Trijntje Krikke (geboren 1915) en ze hebben gewoond in Tjalleberd. Freerk was een boer die in zijn vrije tijd 'bij het toneel" van Tjalleberd was aangesloten. Hij kon goed toneel spelen en was zijn leven lang lid van de toneelclub. Het huwelijk bleef kinderloos. Nog jaren na hun huwelijk heeft de oude moede van Trijntje ingewoond bij haar dochter en schoonzoon, een oude in het zwart geklede vrouw bij de kachel zoals ik mij herinner. Freerk kon goed met paarden omgaan en had ook prachtige Friezen op de boerderij. 


Freerk groeide op in De Plasse, Langezwaag. Als baby is Freerk dus met zijn ouders verhuisd binnen het gebied De Plasse (Freerk werd geboren in december 1920 en ze verhuisden in december 1921). 

 


Hij werd vernoemd naar de familie van zijn beppe Loltsje van Teijen. Hierbinnen was de naam Freerk gebruikelijk. Waarom deze zoon nu niet naar Tijs Jansma werd vernoemd, is onduidelijk. Misschien was er bij de levende personen in de familie meer te halen? Beppe Loltsje van Teijen’s heit heette Freerk Elderts van Teijen (1832 Jubbega Schurega- 1907 Nieuwehorne). Vreemd om de jongen naar zijn oerpake te vernoemen die al 18 jaar overleden was. Beppe Loltsje leefde nog wel en was 63 jaar. Welke opties zijn er nog meer? Loltsje had wel een ongetrouwde broer die Freerk heette. Beppe Loltsje woonde in de Tijnje (ze overleed in 1922).

Zijn jongste broer Eldert (juli 1930) werd wel vernoemd naar de ongehuwde broer van beppe Loltsje; Eldert Freerk van Teijen (1885 Jubbega Schurega-1926 Nieuwehorne).   


  
Huwelijk van Freerk en Trijntje Krikke. Freerk was geboren in 1920 en Trijntje in 1915. Huwelijk in de gemeente Heerenveen waarschijnlijk. Elkaar ontmoet op een dansavond volgens mijn vader. 


Het was Freerks bedoeling om boer te worden in de net drooggelegde Noordoostpolder. In 1942 is de polder officieel als droog aangemerkt. De Afsluitdijk was aangelegd in 1932, de Wieringermeer polder in 1930, en de Noordoostpolder in 1942. Er waren veel Friezen die graag en stuk land wilden bewerken en hun boerderij wilden bouwen op deze nieuwe en vruchtbare land. Driekwart was Fries, en ook Freerk hoorde daarbij. Hij had al een optie, omdat hij een hardwerkende pionier was en in aanmerking kwam. Toen de volgende selectie kwam (er waren teveel Friezen en de verdeling moest anders), viel Freerk af, omdat hij met Tryn kwam en zei vond het maar niets. Freek kon nog kiezen uit de lichtere bouwgronden bij de Lemmer, maar daar werd hij uitgeloot. Uiteindelijk streken hij en Tryn neer in Tjalleberd, waar ze een boerderij kochten aan de Angewirderweg (294? of 364?). 
Er zijn niet veel foto's van Freerk en Tryn. Hier Tryn bij de SRV wagen in Tjalleberd. Freerk. 


4. Thijs Huisman (1928 Langezwaag) en Uilkje/Zus Lolkema. Over Thijs is een apart hoofdstuk gemaakt. 

5. Eldert Huisman (1930 Langezwaag-2000) en Trijntje van Dijk (1933-2014 De Knipe).


Eldert was de jongste en scheelde 2 jaar met zijn broertje Thijs. Zijn oudste broer Anne was al 16 toen Eldert werd geboren, Sjoerd was 13 en Freerk was 9 jaar.   

Eldert's broers waren allen begonnen als boer, en alleen Thijs is er mee verder gegaan. Eldert wilde geen boer worden en heeft zijn leven gewerkt bij Nestlé als vertegenwoordiger wat hij met plezier en humor deed. Hij was een groot fan van SC Heerenveen en kende veel mensen in dat netwerk. Hij trouwde met een bakkersdochter van Dijk uit De Knipe. 

Kinderen van Eldert en Trijntje:

1. Leo Huisman (geboren 1960 Heerenveen)trouwde met Sonja, en zij wonen in Heerenveen. Hun kinderen zijn Rick en Demi. 

2. Anne/Onnie Huisman (geboren 1961 Heerenveen) heeft een zoon Marc (geboren in 2002). Beiden wonen in Heerenveen en Onnie heeft net als zijn voorouders een café. 

3. Wander Huisman  (geboren 1969 Heerenveen) is getrouwd met Sannie Boxman en beiden wonen in Heerenveen. Zij hebben 2 dochters: Marjolein (2007 Heerenveen) en Ilse (geboren 2011 Heerenveen).Jantje (van Anne en Trijntje) gaat voor het eerst op stap met haar oom Eldert!
Eldert en Trijntje op vakantie
Leo, geboren in Heerenveen in 1960. 
Eldert 'obert' bij een restaurant. Een tijdje hebben Eldert en Trijntje hondjes gefokt. Ze woonden toen in de Knipe. 


Gezins foto met Leo en Onnie, omstreeks 1961. 

Achter:

Anne Huisman, Sjoerd Huisman, Freerk Huisman, Eldert Huisman en Thijs Huisman

Voor: Luite Huisman en Jantje Jansma. Waarschijnlijk gemaakt bij het 40 jarige huwelijk, in 1953. 


Foto's van het 40 jarige huwelijk van Luite en Jantje in 1953 in Luxwoude:


Jantje, Luite en Jenny met hun nichtje Sietske. Eldert met zijn toekomstige schoonzus Uilkje, Zus Lolkema, 22 jaar. 
De broers Thijs en Eldert. Thijs is 26 jaar en Eldert is 23 jaar. 

Sjoerd en Gryt met dochtertje Sietske. 


De fotos' uit het fotoboek van beppe jantje zijn niet van de beste kwaliteit en veelal bewogen. 
Hieronder van links naar rechts: pake Luite, Luite van Anne, zijn vader Anne, zijn vrouw Trijntje, Anne's broer Freerk. 
 


Hieronder van links naar rechts: Jantje Huisman, Griet, beppe jantje, pake Luite en Luite. 


Hieronder van links naar rechts: pake Luite, Eldert en zijn broer Anne, Luite van Anne, Jenny van Anne, Freerk en Sjoerd. 
Jenny en Lute Huisman (van Anne en Trijntje), Uilke Lolkema, Trijntje Huisman -Mast, Eldert Huisman, Griet Huisman-Lagenveen, Sietske en de Jantje. 
Verdere foto's uit het fotoboek van beppe Jantje: 
Pake Luite Huisman op de fiets, vaak op weg naar zijn zonen. Ik herinner me dat hij vaak een bos boerenkool uit zijn tuin meenam. 

Griet, getrouwd met Sjoerd Huisman en de kinderen Sietske, Lute en Marcus. 
Drukte bij Luite en Jantje in Langezwaag. Op de achtergrond is Jantje. Trijntje met Jenny op de arm en Jantje en Lute staan er naast. De vrouw ernaast is de zuster van Trijntje Mast: Hendrikje Mast en schoonzuster van Freerk. 

Toen pake Luite ziek was.. Luxwoude, overleden op 3 september 1966, 80 jaar. Hij overleed aan ik meen maagkanker.