Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis Sikke Jansma (1890-1955) en Willemke van der Eems (1891-1953).

De kinderen van Tijs Sjoerds Jansma en Wytske Klaszes van der Meulen. De foto is genomen in Bergum nadat hun vader Tijs in 1904 was overleden, en voordat de eerste vertrok naar Billings Montana; Okke. Op de foto staat Okke, 22 jaar, geheel rechts, en Sikke is de jongen van 13 jaar; hij staat tussen zijn zussen in.

   

Staand achter van links naar rechts:  Douwe/ David, 11 jaar. De 4 mannen achteraan  Sjoerd/ Stewart, 31 jaar. Jelmer 21 jaar. Klaas 28 jaar. Okke/August 22 jaar.

Vooraan: Jan/ John 18 jaar, Aafke 23 jaar, Sikke/Sam 13 jaar, Jantje 16 jaar.  Sikke werkte als 15 jarige jongen als boerenarbeider, net als zijn oudere broers. De oudere broers waren al vertrokken naar de westelijke delen van Friesland, naar Reard,want daar verdienden ze meer. Sikke werkte als 15 jarige op contract bij een boer in Burgum. Toen zijn vader overleed in 1904 veranderde de hele situatie. In 1905 verhuisden zijn moeder Wytske, zijn zuster Jantje en zijn jongere broer Douwe naar een huis in Raerd, dichterbij de andere broers en zus van Sikke. 
Toen Sikke hij 16 jaar was, in 1906, schreef ook hij zich in deze nieuwe omgeving in, hij werd geplaatst bij een boer in Jorwert in . Als Sikke 17 jaar is schrijft hij bij een boer in Grou in.   Met 19 jaar schreef hij zich als bewoner van Poppingawier in (23 juni 1909) in. Poppingawier is een dorpje vlakbij Raerd, waar zijn moeder woonde. Zijn broer Klaas zou er later permanent wonen met zijn gezin. Rondom het kleine dorpje waren veel grote boerderijen en meer broers hebben in deze streek gewerkt bij boeren. Een aardige bijkomstigheid is dat Sikke woonde werkte bij de boerenfamilie  S.W. Swierstra ( huis nr 4, persoonskaart landarbeider). Later zou deze familie naar Californië emigreren, een verwant worden met de Jansma familie (de zoon van Jelmer Jansma). Veel boerenfamilies kenden elkaar en de jongeren wilden wat van hun leven maken en kozen voor emigratie omdat de economische toestand niet zo gunstig was. 
Bij deze familie heeft Sikke vaker gewerkt. Velen van de Swierstra familie trokken naar Amerika.

De emigratie naar Amerika trok ook Sikke aan en zijn broer Okke was in 1905 al vooruit gegaan. Sikke was toen 15 jaar en het moet een grote indruk op hem hebben achtergelaten. Door de brieven naar huis, en het vertrek van zijn broers Jelmer in 1901,  Sjoerd in 1911 hebben bijgedragen aan het vertrek van Sikke. De emigranten moesten wel aan bepaalde eisen voldoen, zoals gezond zijn, werk hebben en getrouwd zijn. Sikke moest wel getrouwd zijn voor zijn vertrek en met Willemke werd overlegd hoe ze de emigratie konden plannen. Ook zijn broer Jan sloot zich aan. jan was al getrouwd en had 2 jonge kinderen. 


Dus Sikke huwde op 23 jarige leeftijd, in februari 1914  zijn meisje uit Sneek; Willemke van der Eems. Willemke  was in die tijd dienstmeisje in Raerd. Ze zullen elkaar ontmoet hebben in Raerd waar Sikke's moeder woonde, Raerd is ook maar een klein dorpje. Op vrije zondagmiddagen zullen ze samen zijn geweest. Beiden schreven zich tijdens hun huwelijk in als Nederlands hervormd.

Het huwelijk vond plaats  in de gemeente Wymbritserdadeel in het gemeentehuis in Sneek. Het paar woonde in Oosterwierum, maar het zal alleen op papier zo zijn neergezet. Beiden hadden immers emigratieplannen, en de formele inschrijving zal vanuit het huis van moeder Wytske in Ooosterwierum zijn geweest. 


  


Een kort overzicht van de emigratiejaren van de zonen van Tijs en Wytske:

   

Jaartal

Naam

Wie gaan mee

Woonde in

Gaat naar

Oktober 1905

Okke    Jansma (23 jaar) 

      

Poppingawier

Noord Amerika.

November 1910

Jelmer Jansma (27 jaar)

Aafke Jansma(24 jaar), Antje (1,5 jaar)

Oldeboarn

California.

Mei 1911

Sjoerd Jansma (37 jaar)

Hieke (35 jaar)  en   Maaike (5 jaar)  en Tijs (1 jaar).

Ysbrechtum

Montana, Billings

Februari 1914

Jan    Jansma (27 jaar)

Wietske (27 jaar) , Jan (bijna 3 jaar)  en Wietske (13 maand).

Oldeboarn

Montana, Billings

Februari 1914

Sikke  Jansma (23   jaar)

Wietske (23 jaar).

Oosterwierum

Montana, Billings

1915

Douwe (22 jaar)

Na de dood van Sjoerd Jansma gaat Okke Jansma terug naar   Friesland voor bezoek en neemt Douwe Jansma mee.

Poppingawier

California.Willemke van der Eems.

Willemke werd geboren als dochter van Wybe van der Eems, stalknecht te Sneek en Tjitske van der Vliet. 

Wybe en Tjitske van der Eems hadden 5 kinderen,allen geboren in Sneek of Ysbrechtum. Ysbrechtum is een klein dorpje, westelijk van het grotere Sneek ligt. Kinderen van Wybe van Tjitske van der Eems:


 1. Willemke  van der Eems (1891-1953), geëmigreerd met Sikke Jansma naar Billings MT. Tijdens haar geboorte is Wybe stalknecht te Sneek.
 2. Antje van der Eems (1893). Tijdens haar geboorte is Wybe arbeider te Sneek. Antje werd dienstmeisje in Scharnegoutum, een dorpje noordelijk van Sneek. In Scharnegoutum woonden veelal toen rijkere boeren die van hun pensioen genoten en ze hadden daarvoor mooie huizen laten bouwen. Antje trouwde de 24 jarige  Burgummer Jouke Veenstra die als fabrieksarbeider werkte in Goënga.  Tijdens hun huwelijk in 1915 was haar vader Wybe van der Eems wegwerker en woonde met zijn vrouw in Ysbrechtum. ouke Veenstra was verre familie van de Jansma’s uit Burgum, maar dat zullen ze niet geweten hebben.
 3. Elizabeth van der Eems (1896), zij trouwde met Sies Prins uit Beneden Knijpe
 4. Pieter  van der Eems (1898), hij trouwde met Johanna Eisma, ze kregen een zoon Jacob. Jacob van der Eems, pasgetrouwd, overleed met 25 jaar overleed in 1949. Pieter is daarna ook vrij snel overleden met 51 jaar.
 5. Corneliske  van der Eems (1900), zij trouwde met J.Hiemstra uit Deinum, Friesland.

  

Wybe en Tjitske van der Eems zijn overleden met 82 en 73 jaar in Ysbrechtum. Sikke, voordat hij naar Amerika emigreerde. In de eerste wereldoorlog was Nederland neutraal. Sikke jonger dan 23 jaar en het zal voor de mobilisatie zijn. Trouwfoto van Sikke en Willemke in  februari 1914. Beiden waren 23 jaar.


Schilderij door J. Elsinga - Het gemeentehuis van Wymbritseradiel te Sneek waar Sikke en Willemke trouwden.Familiesituatie in 1914.

Een bedreigende tijd, want de Eerste Wereldoorlog brak uit rond mei 1914. Nederland was wel neutraal, maar de kranten stonden vol met artikelen over oorlog en bezetting. Sikke en Jan hebben vrij duidelijk de keus gemaakt om te emigreren, maar het zal wel gevaarlijker zijn geworden. Zij moesten de Atlantische Oceaan oversteken, en het was een roerige tijd. 

De broers die al in Amerika waren, zullen Sikke en Jan geholpen hebben. De reis ging van Ellis island naar Billings Montana. Hier woonde Sjoerd al met zijn gezin en misschien dat Okke en Trijntje er ook nog woonden. Jelmer was met zijn gezin naar een boerderij  in Californië getrokken. Het is onduidelijk waarom Sikke en jan naar Billings gaan in plaats van naar California. Ze zullen zeker in brieven veel over hebben gesproken. 

Hun broer Klaas Jansma had geen emigratieplannen, hij had een vrouw en drie kinderen in Poppingawier. Hun zuster AafkeJansma woonde in Oosterwierum en was getrouwd en had 2 kinderen, en hun zuster Jantje Jansma woonde met haar man in Tersoal. Jantje had een klein kruideniers winkeltje daar, en ze was hoogzwanger van haar eerste kind wat een paar weken na de emigratie van Sikke en Jan werd geboren. 


De reis met de SS Noordam duurt 10 dagen naar Ellis Island. De 6 personen zijn de vier volwassenen en de kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 13 maanden. Ze reizen door naar Montana. Daar werden ze door Sjoerd en zijn gezin opgevangen, en door Okke en Trijntje. 


De brieven die Sikke wekelijks schreef naar zijn zuster Jantje zouden eigenlijk weer gevonden moeten worden....

    

Naamsverandering: 

Sikke werd Sam genoemd, Willemke werd Winnie evenals Jan’s vrouw Wietske ook Winnie werd. De kinderen werden Johnny en Winnie. Zo waren er 3 Winnies..

Alle twee gezinnen hebben hard gewerkt op een boerderij die ze later gekocht hebben.  Kinderen van Sikke en Willemke. Vanaf nu wordt geschreven over Sam en Winnie. 

Sam en Winnie kregen drie zonen en een dochter:

 1. William  Stewart Jansma  (geboren 1 oktober 1915 Billings), met de eerste naam vernoemd naar Wybe van der Eems, de vader van Willemke. William werd Bill  genoemd. Normaals is dat de vader van de vader eerst vernoemd wordt, maar misschien heeft Willemke erge heimwee gehad. Het kind kan dan naar haar vader zijn genoemd om het verdriet wat te verzachten. Met de tweede naam  is vernoemd naar Sjoerd, de overleden oom van deze jongen. Sjoerd/Stewart Jansma overleed door de schop van een paard in januari 1915 in Billings. Het eerste kind van Sam en Winnie Jansma was  waarschijnlijk net in aantocht toen Sjoerd Jansma overleed. Ook Sikke’s zuster Jantje Jansma  vernoemde haar tweede zoon op 18  oktober 1916 naar deze  overleden broer Sjoerd.      
 2. Wietske/ Winnie Jansma (geboren juni 1918 in Billings). Wietske is vernoemd  naar haar beppe Wietske in Friesland. Ze wordt geen Tjitske genoemd, naar  de moeder van Willemke. De heimwee zal het echtpaar in het begin parten hebben gespeeld.
 3. Tijs/Theodore  Jansma (geboren in maart 1922  in Billings, overleden 2004 Billings, 81 jaar).  Tijs is vernoemd naar de vader van Sikke: Tijs Sjoerds Jansma geboren in  Burgum en overleden, voordat de emigratie van de broers begon, in 1904. Ted  overleed aan COPD, een astma soort. Hij groeide op de boerderij van zijn ouders op in Billings op.
 4. Okke/August/Augie  Peter Jansma (geboren in mei 1933  in Billings, overleden 2011). Hij werd vernoemd  naar de broer van Sikke; Okke Jansma die overleden was in mei 1931 in California. De naam Peter komt van zijn oom Pieter van der Eems.  Okke/August trouwde later met Alvina Gable. Ze zijn gescheiden maar bleven goede vrienden werd verteld. 

  


Sikke/Sam en Willemke/Winnie Jansma, ongeveer 1916, met baby William

Sam en Winnie met hun kinderen in Billings, Montana.

Achter van links naar rechts: Okke/August/Augie Jansma (geboren 1933) , Wietske/Winnie (geboren 1918) ,  Tijs/Theodore/Ted (geboren 1922). 

Voor:  van links naar rechts William/Bill (geboren 1915) , en dan Willemke en Sikke Jansma. 

Ik denk dat de foto rond 1946 is gemaakt en de jongen Augie ongeveer 13 jaar is. Dan is Winnie 28 jaar, William/Bill 31 jaar en  Theodore 24 jaar. Sikke en Willemke zijn dan respectievelijk 56 en 55 jaar. Waarschijnlijk bij dezelfde fotograaf, Sam en Winnie (Sikke en Willemke).Hun 4 kinderen.1. William Stewart (Bill) Jansma (1915 Billings)  

Bill Jansma had een boerderij in Billings en trouwde met Katherine Blankenship ( 1916- 2004) . 


Katherine Blankenship. 

Katherine komt uit Glen Alum in West Virginia. Er is een leuke site opgezegd over dit nu verlaten mijnwerkers dorpje  (www.glenalum.com)  over de ‘coal camp memories’, de herinneringen aan een kolen mijnwerkers stadje. Er liep een spoorlijn dwars doorheen en er werd tin gevonden. De familie Blankenship verhuisde naar Billings. De ouders van Katherine waren Leonard en Rose Blankenship en ze hadden 8 kinderen. Waarschijnlijk was het beroep mijnwerker geen succes meer was en sloten de mijnen, en besloot het gezin te verhuizen. In Glenn Alem woonden veel baptisten die in de rivier gedoopt werden. In Billings werkte Katherine in de ouderenzorg. (Er is een Blankenship website www.blankenshipweb.com ). 
Mijnwerkers dorpje van vroeger in West Virgina: Glenn Alum. 


Van Glenn Alum naar Billings is 1747 miles, en 27 uur ononderbroken doorrijden (met een auto). Meer als 2800 kilometer zal de Blankenship familie gereisd hebben. Obituary (rouwbrief):

"Bill en Katherine trouwden op 1 juni  1935 in Billings en ze brachten 3 zonen groot. Ze woonden aan de King Ave op de Jansma Dairy Farm. Ze hadden Holstein koeien en stieren die ook prijzen wonnen op de markten in Montana. Katharine hielp mee op het bedrijf en leerde voor kapper waar ze het diploma van haalde. Er woonden nog 5 pleegjongens op dit bedrijf die Katharine verzorgde". ( Het was een groot en gezellig gezin. Tegenwoordig is de Jansma Ave verstedelijkt). 

"In 1958 verkochten ze de boerderij en verhuisden naar Laurel, een stadje ten zuidwesten van Billings".Ze woonden aan de westkant van Laurel.

Laurel ten opzichte van Billings, Montana.


"In Laurel begonnen ze met weidvee, die zich dik konden grazen. Katharine zat bij een vrouwenvereniging die  bloemen en planten deelden. Ze moeten een prachtige tuin hebben gehad. Toen Bill overleed trok Katharine tijdelijk naar Park City (ong 25 km westelijk van Laurel en 50 km van Billings), waar ze op het gekochte land schapen fokte en weer een tuin aanlegde. Haar tante en zuster woonden vlak bij haar in de buurt. Uit gezondheidsoverwegingen verkocht ze dit land weer en ging terug naar Laurel waar ze verpleegd werd".  


William/Bill Jansma uit Billings met bruid Kathryn Blankenship in 1935, Billings. Bill werd geboren in Billings in 1915. Katryn werd geboren  in het mijnwerkerstadje Glenn Alum, West Virginia. Kinderen, kleinkinderen van William Stewart (Bill) Jansma en Katherine Blankenship uit Billings:

 1. David  (Dave) Jansma. Dave trouwt met Ella Jansma, Ella komt uit Reed Montana. Ze wonen in Laurel Montana. Het kan goed zijn dat  David vernoemd is naar oom Douwe/David Jansma uit Californië. Dave Jansma en Ella krijgen 3 kinderen: Terri Jansma (geboren in 1962 in Laurel), Todd  Jansma (geboren in 1963) en Troy Jansma (geboren in 1967).
 2. Dwayne Jansma, eerst getrouwd met Edna, daarna met Suzy. Dwayne komt om het leven bij een  tractor ongeluk. Dwayne Jansma kreeg in Billings twee kinderen met Edna: Michael (Mike) Jansma en Marla Jansma. Met Suzy krijgt hij een zoon; Mark Jansma (geboren 1964 Laurel). 
 3. Samuel  (Sam) Jansma (1940-2010) trouwde met Frankie Nielsen (geboren 1938).  Ze krijgen 2 dochters en een zoon. Hun namen zijn  Katharine (Kathy) Jansma (geboren 1963 in Laurel), Steven (Steve) Jansma en Jana Jansma. Obituary (rouwbrief): "Sam heeft jarenlang een boerderij gehad in Billings, en jaren gewerkt in de suikerfabriek aldaar. Hij was een fervent bowler en won vele prijzen. De andere tijd vulde hij met tuinieren, toen hij met pensioen was". 

De situatie rond 2015.


Er zijn veel foto's van de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen. Ik heb hun toestemming nodig om die hier te plaatsen. De kleinkinderen heb ik op Facebook, en enkele achterkleinkinderen. Deze tak is vooral in Montana blijven wonen.Kinderen van David (Dave) Jansma en Ella Jansma:

 1. Terri  Jansma, onderwijzeres, niet getrouwd, uit Idaho. Ze bezoekt haar familie in Billings en Laurel een aantal keren per jaar.
 2. Todd  Jansma (1963) hebben een grote boerderij "The Jansma Farm"  uit de buurt van Laurel. Todd is getrouwd  met Melanie en vader van 2 dochters en een zoon, en opa van 2 kleinkinderen. Todd en zijn zoon Seth  zijn echte cowboys.
 3. Troy  Jansma (1967), Troy is getrouwd met Patty (1965) en ze wonen in Laurel, en  hebben een zoon Colton(1993), Tyler en dochter Kiersten. Ze wonen in Laurel, Montana. 

  

Kinderen van Dwayne Jansma en Edna, later Dwayne Jansma en Suzy:

 1. Michael  (Mike) Jansma woont in Wisconsin, Oregon. Moeder is Edna. 
 2. Marla Jansma woont in Park City, Montana.  Marla is onderwijzeres, ongehuwd en op Facebook. Moeder is Edna
 3. Mark  Jansma (1964 Billings) Met Suzy kreeg Dwayne een zoon Mark Jansma. Mark heeft 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk: Chelsey Jansma  en Zachary Jansma. Mark Jansma trouwde daarna met Jody Dinsdale, een   verpleegster, met 2 meisjes van het Down Syndroom. De meisjes groeien prachtig op de boerderij van Mark Jansma  in Laurel op. Zij houden het rode Angus vee in Acton, noorwesten van Billings. Voordien was Mark een mijnwerker bij Stillwater Mining Company. De meisjes heten Mariah en Holly.


Kinderen van Samuel (Sam) Jansma en Frankie Nielsen:

 1. Katherine  (Kathy) Jansma, trouwde eerst Kyle Voss en daarna Mark Jennings. Met Kyle Voss kreeg Kathy een   dochter Kristin Voss. Kristin Voss woont in Billings met haar vriend. Zij is onderwijsondersteuner op de basisschool. Ze is gek op American foodball (The Bears Chigago) Kathy Jansma woont in Knoxville heeft nog een dochter, met Mark Jennings  en ze heet Elisabeth Jennings.
 2. Steven  (Steve) Jansma woont in Laurel en is getrouwd met Shelly. Ze hebben 2 kinderen: Tyler Jansma (getrouwd met Kimberly in 2010) en Sara Jansma (1992).
 3. Jana  Jansma woont met haar man Brad Graff en 2 zoontjes op een boerderij in Sioux Falls   Montana. Hun zoontjes heten Bryson Graff (2005) en Niklas Graff (2005).  Hun tante Kristin Voss is hun oppas, de jongens gaan overdag naar school. 


2. Wytske/Winnie Jansma (1918-1999) en Wilfred Price (1916-1988)Winnie en Wilfred hadden 3 kinderen geadopteerd. Winnie heeft altijd bruidstaarten gebakken. Ze is vaker in Friesland geweest om de familie te bezoeken. Winnie en Wilfred woonden in Billings.  
Wietske/Winnie Jansma en Wilfred/Bud Price uit Billings. 

De twee nichten, allebei Winnie,  op bezoek in Friesland, bij Sjoerd en Griet Huisman. Wytske/Winnie Jansma (dochter van Sipke Jansma)  en Wytske Platt (dochter van Aafke Jansma) en ook geëmigreerd naar Amerika. Foto voor 1999 gemaakt. Kinderen van Winnie en Wilfred Price:

1. Danni Price. Danni trouwde met Jim Waite en ze kregen 3 kinderen. De namen van de kinderen zijn: Kelly Waite,    Preston Waite en Alysha Waite. 

2.  Barry Price. Ik ken de partner niet, maar een dochter heet Breanna Lee Price.

3. Judy Ann Price. Zij huwde Donald Vegge, en kregen 3 kinderen: Christal Vegge, Justin Vegge en Barry Vegge. Er zijn foto's van de kinderen van Winnie en Wilfred, maar ik heb toestemming nodig om te plaatsen. 
3.  Tijs/ Theodore/Ted Jansma ( 1922-2004) en Elsie Gertie Prey (1915-2004).
Thijs/Ted/Theodore trouwde met Elsie Prey in Billings in 1946.  De kinderen van Theodore en Elsie: 


 1. Jerry Jansma trouwde met Gloria, beiden woonden in Temple, Texas. Jerry is in 2010 overleden. Ze hebben 2 kinderen, Jennifer Jansma en Michael Jansma. Jennifer is een dokter, en woont nu in Anchorage Alaska. Ze heeft 2 kinderen. Michael Jansma werkt in een olieraffinaderij in Oklamhoma als chemisch ingenieur. 
 2. Loretta Jansma is getrouwd met Jim Doll,ze wonen in Billings en zijn gepensioneerd. Hun kinderen heten Korey Doll en Kaylin Doll. 

  

 Obituary (rouwbrief):

"Ted overleed op 81 jarige leeftijd. Hij groeide op op de boerderij van zijn ouders Sikke en Willemke, in Billings. Ted trouwde met Elsie Prey en ze kregen 2 kinderen; Jerry Jansma de zoon, en Loretta Jansma. Nadat ze stopten met de familie boerderij heeft hij in de bouw gewerkt en daarna  26 jaren bij een suikerfabriek gewerkt in Billings. Hij was een liefhebber van tuinieren". 

4. Okke/August/Augie Jansma (geboren in mei 1933 in Billings). Hij werd vernoemd naar de broer van Sikke; Okke Jansma. Okke/August trouwde met Alvina  Gable, maar ze zijn gescheiden.Ze bleven levenslang vrienden.  Kinderen:

 1. Cindy Jansma, getrouwd met Don Fowler. Cindy is overleden aan de strijd met borstkanker in het ziekenhuis van Billings. Ze kregen  3 kinderen: Clayton Fowler, overleden als baby, Quintin Fowler, Curtis  Fowler. Quintin en Curtis wonen in Long Beach. Haar man Don in Huntley-Worden. 
 2. Larry J ansma, woont in Cody Wyoming. Zijn vrouw Kathy Washatko overleed met 49 jaar in het ziekenhuis. Ze hadden een tijd lang een taveerne en camping, later werkte ze als verpleegster in Billings. Ze hebben 3  zonen: Derek Jansma uit Billings , Jeremy Jansma en Cory Jansma uit Cody. 
 3. Konny Jansma woont in Phoenix, getrouwd met Rick. 


Obituary (rouwbrief):

"Okke/August oftewel Augie werd 78 jaar en overleed in Billings in het ziekenhuis na pancreas kanker. Hij groeide op de ouderlijke boerderij op in Billings, aan de Riverside Drive, nu een winkelgebeid aan de rivier de Hudson. Augie werd soldaat in het Amerikaanse leger en op verlof trof hij Alvina, en trouwde haar. Ze hebben hun drie kinderen opgevoed in Billings. Augie was vrachtwagenchauffeur en had een open blik naar de wereld. Hij hield ervan om op zijn rode trike te rijden. Hij leefde zoals hij reed:  wijd open. Alvina en Augie deden in hun huwelijk verschillende zaken ('owened and operated various business") in Billings en Cody Wyoming. Hij peddelde graag met kleinzoon Rick op de rivier. Augie was een liefhebber van vissen en zijn as is verstrooid in de rivier". 


Huis van Winnie en Bud, 1955, Billings


huis van Wietske en Wilfred; Winnie and Bud Price, juni 1955, zelfde datum onder.