Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 

Douwe Tijsses Jansma (1893-1974) en Anna Pearl  Miller (1896-1988)


De kinderen van Tijs Sjoerds Jansma en Wytske Klaszes van der Meulen. De foto is genomen in Bergum nadat hun vader Tijs in 1904 was overleden, en voordat de eerste vertrok naar Billings Montana; Okke. Op de foto staat Okke, 22 jaar, geheel rechts, en Douwe is de jongen van 11 jaar; hij staat geheel links. 

  

Staand achter van links naar rechts:  Douwe/ David, 11 jaar. De 4 mannen achteraan  Sjoerd/ Stewart, 31 jaar. Jelmer 21 jaar. Klaas 28 jaar. Okke/August 22 jaar.

 

Vooraan: Jan/ John 18 jaar, Aafke 23 jaar, Sikke/Sam 13 jaar, Jantje 16 jaar.  
Douwe als jongen. Douwe is opgegroeid in Burgum. Zijn zuster Aafke en zijn broers gingen al jong aan het werk als boeren arbeider of dienstmeisje. In de omgeving van Raerd was veel werk te vinden voor de jongens. Toen hun vader overleed in 1904 was Douwe 11 jaar en 2 maand eerder was zijn oudste broer Sjoerd getrouwd. Douwe was 9 jaar toen zijn grootvader Sjoerd Tijsses Jansma overleed in Burgum. In de tijd dat Douwe opgroeide tot een volwassen jonge man, trouwden al zijn broers en gingen 5 broers met hun jonge gezinnen naar Amerika. In 1905, toen Douwe net 12 jaar was geworden, verhuisde hij met zijn 16 jarig zusje Jantje en moeder Wytske Jansma- van der Meulen,  naar Reard. Het was een grote verandering, weg uit het vertrouwde Burgum naar een heel andere kant van Friesland. Voor zijn zuster Aafke en zijn broers was het wel een uitkomst, want het reizen naar Burgum kostte hun veel tijd en zo konden ze hun moeder meer in de buurt hebben. Douwe wist niet beter of Amerika was het grote woord en betekende vooruitgang - maar ook verlies, want hij kon alleen de verhalen van zijn broers uit de brieven die ze stuurden naar zijn moeder. 

 

Douwe schreef zich, net als eerder zijn broers, als boerenarbeider ook in Raerd in. Hij werkte  meerdere jaren als boerenarbeider,  maar daarvan is geen registratie, dat is te vinden vanaf zijn 21 e jaar. Hij werd (net 21 jaar) ingeschreven als landarbeider ( mei 1914), gereformeerd, in Jorwert, misschien dezelfde boerderij als waar zijn broer Sikke ook had gewerktIn december 1914 schreef hij zich weer uit. Hij werd boerenarbeider te Mantgum. Volgens registratie heeft hij, inwonend, gewerkt bij Marten van der Hem, Raerd 47 en Tjerk Bottema, Raerd nr 60.

Marten van der Hem was een veehouder, geboren in Wirdum en getrouwd met Grietje Teijema uit Langezwaag. Ze kregen 7 kinderen en de oudste zoon was 6 jaar jonger dan Douwe. Ook zijn zusje Jantje (22) was in 1910 ingeschreven bij de familie van der Hem, toen woonde familie van der hem nog in Raerd 47. Toen Douwe er werkte, woonden ze op de boerderij Raerd 152. Waarschijnlijk was het een pachtboerderij waardoor het gezin Van der hem steeds verhuisde. Na 1922 verhuisde dit gezin achtereenvolgens naar Oosterend, Grou, Nijehaske.

Tjerk Bottema was veehouder uit Raerd, en misschien is een verre kleinzoon of achterkleinzoon uit Oldeholtpade de stichter van de bekende ‘Roel Bottema dagen’ waarbij optochten worden georganiseerd van antieke tractoren. Bottema had een pension op De Dille, en het adres was Rauwerd/Raerd nummer 60. Zijn zusje Jantje deed daar het huishouden en had daar goede referenties achter gelaten. Douwe kon daar zo beginnen.

  Een kort overzicht van de emigratiejaren van de zonen van Tijs en Wytske:

  

Jaartal

Naam

Wie gaan   mee

Woonde in

Gaat naar

Oktober   1905

Okke      Jansma (23 jaar) 

     

Poppingawier

Noord   Amerika.

November   1910

Jelmer   Jansma (27 jaar)

Aafke   Jansma- Liemburg (24 jaar), Antje (1,5 jaar)

Oldeboarn

Californië.

Mei 1911

Sjoerd   Jansma (37 jaar)

Hieke   Jansma- Lycklama a Nijeholt  (35 jaar)  en   Maaike (5   jaar)  en Tijs (1 jaar).

Ysbrechtum

Montana,   Billings

Februari   1914

Jan      Jansma (27 jaar)

Wietske   Jansma- Stol (27 jaar) , Jan (bijna 3 jaar)  en Wietske (13 maand).

Oldeboarn

Montana,   Billings

Februari   1914

Sikke    Jansma (23   jaar)

Wietske   Jansma- Van der Eems (23 jaar).

Oosterwierum

Montana,   Billings

1915

Douwe (22   jaar)

Na de dood   van Sjoerd Jansma gaat Okke Jansma terug naar   Friesland voor   bezoek en neemt Douwe Jansma mee.

Poppingawier


 

   

In januari 1915 overleed zijn oudste broer Sjoerd/Stewart Jansma door de schop van een paard. Zijn broer Okke/August kwam naar Nederland terug om het slechte nieuws te vertellen aan zijn moeder. Waarschijnlijk waren er al brieven aan vooraf gegaan. Okke heeft met zijn jongste broer Douwe gesproken die op dat moment boerenarbeider was in Poppingawier. Misschien dat Douwe ook al vroeg het idee had achter zijn broers aan te gaan naar Amerika. Douwe was nog ongehuwd. 


In januari 1915 overleed zijn oudste broer Sjoerd/Stewart Jansma (41) door de schop van een paard, in Billings Montana op zijn boerderij. Hij had een vrouw en twee kinderen . Zijn broer Okke/August ( 33) kwam naar Nederland terug om het slechte nieuws te vertellen aan zijn moeder en Klaas, Jantje en Douwe. De brieven met het slechte nieuws waren al voorgegaan.

Okke heeft met zijn jongste broer Douwe gesproken. De economische situatie was niet goed in Friesland in 1915, er was een wereldoorlog gaande (Nederland was wel neutraal), maar er was weinig afzet voor de boeren. Okke besloot Douwe mee te nemen naar Amerika. 


 

Douwe waarschijnlijk 22 jaar en nog voor zijn emigratie in 1915. 

Okke en Douwe vertrokken op 19 juli 1915 met de SS Noordam naar Ellis Island waar ze op 29 juli 1915 aankwamen, een reis van 10 dagen. Ze zijn daarna doorgereisd naar Billings waar ze de rest van de familie bezochten. Voor mem Wietske van der Meulen weer een zoon die ze moest uitzwaaien.. en voor Klaas, Jantje en Aafke weer een broer minder in Fryslan.. Douwe was tijdens de overtocht 22 jaar, en Okke 33 jaar.

  

Douwe heeft een tijd in Billings gewoond en zijn familie meegeholpen op hun boerderij. Bij welke broer hij inwoonde is niet bekend, of bij welke boer hij werkte. In 1915 moest Douwe het Amerikaanse leger in, de dienstplicht was ook echt verplicht, en hij was nog ongehuwd en niet gebonden aan een boerenbedrijf. Hij moet de Engelse taal niet machtig zijn geweest. Hij is in de Eerste Wereldoorlog naar Frankrijk verscheept, waar hij de hel in Frankrijk en België mee heeft gemaakt. Het is een wonder dat hij de tragische oorlog 1914-1918 in Frankrijk en België heeft overleefd.

Douwe woonde volgens een volkstelling in 1920 in Yellowstone Montana. 

  

Douwe als dienstplichtige soldaat, rond 1915. 
Wanneer Douwe naar zijn broer Jelmer Tijsses Jansma in  California (Artesia) zijn gegaan is onbekend.  Jelmer en zijn gezin woonden nog in 1913 in Montana, want hun zoon August (of ook Okke genoemd) is daar in 1913 geboren. Waarom eerst Jelmer en later Douwe, ze kozen voor California en bij de familie in Billings vandaan gingen is ook onbekend.   

Douwe is in 1923 in de staat California, Orange County, getrouwd met Anna Pearl Miller. Ze woonden in Orange (volgens Ancestry).

Douwe Jansma en Anna Pearl Miller, trouwdag in 1923 in Orange, California. 

Kleindochter Diane (mail 1-8-2014): 

van links naar rechts: uncle Stew - Sjoerd (1873), uncle Bill-William/Bill (1915), my dad- Douwe (1893). De laatste 3 zijn waarschijnlijk niet Jansma familieleden ( ze noemt ze Clyde, Calvin en onbekend).

  

Het is een officiële gebeurtenis. Het kan  niet Douwe’s zijn broer Sjoerd Tijsses Jansma zijn want die was in 1915 overleden. En het is niet ‘uncle Bill’ (zoon van broer Sikke)’ zijn want die  werd in 1915 geboren en zou in 1923 dan 8 jaar op de foto zijn. Feit is wel dat de middelste Douwe Tijsses Jansma is. Het lijkt er meer op dat de linker Okke Tijsses Jansma is (42 jaar) op de trouwerij in 1923 van Douwe Tijsses Jansma (30 jaar) en Pearl. Het lijkt er op, dat oom Jan Tijsses Jansma rechts naast Douwe staat. Douwe werkte na de boerderij als tuinder bij Westminster Memorial Park & Mausoleum, Evergreen yn Santa Ana van minstens 1947 tot 1956, want in 1960  ging hij pensioen - vond ik in de zoektocht (Okke, 3-4-2013).

Zijn broer Jelmer en schoonzus Effie gingen failliet in 1940 volgens de krant The Santa Ana Daily Evening Register. De auto, een 2-dr Sedan moest verkocht. Er was ook een Dodge Sedan (maar ik moet mij registeren om de krant te kunnen bekijken en een abonnement aangaan) . The Santa Ana Daily Evening Register geeft op 12 mei 1927 aan dat Jelmer en Afke moesten bewijzen dat ze een co existence hadden met de Heil boerderij (familie Heil) en dat werd afgewezen. Ik zou willen weten wat dat voor claim was, omdat ze kennelijk van de boerderij moesten. Verder wordt in 1925 melding gemaakt van het viool- en piano spel van hun zoon August Jansma (toen 18 jaar).

1929: Jansma, Santa Ana, (No. 6112) with 2,170 pounds of milk and 86.8 pounds of butterfat. C. Frank, Buena Park (No...Jansma was second with 1,716 pounds of milk and 66.1 pounds of butterfat.  Ze hebben dus goed gemolken, geen prbleem. Misschien was de boerderij in handen van iemand anders, zoals de familie Heil . Bovenste foto: de dochter van Douwe, Helen Jansma,  met haar nicht Anna Jansma, de dochter van Jelmer in Anna Lautenbach- Jansma haar huis in Norco,California.


Onderste foto:

Harriet, dochter van Jan Jansma, Helen, dochter van Douwe Jansma, Wietske/Wynn dochter van Sikke Jansma en hun tante Anna Pearl, vrouw van Douwe. De nichten waren bij hun tante Pearl op bezoek in California. Harriet woonde in het noordelijkste punt, westkust van Amerika in de Staat Washington en Wynn in Billings Montana. Een hele rit of vliegreis om naar Californië te komen. 
Judy Lautenbach: this is the last photo I have of Pearl, wife of Douwe/David. She was living with Helen Hollis Jansma (daughter) at the time this picture was taken..this is how they got her down the hill from the house to the street..Where there is a will there is a way..right!


Pearl is overleden in 1988, en dit is de laatste foto van haar, haar huis was ingesneeuwd. Ze moest met de slee naar de straat beneden haar worden gebracht. ‘waar een wil is een weg’ moet ze gezegd hebben. Douwe/Dave overleed in 1974 in Californië.


Grafsteen in Westminster Memorial Park vlakbij Artesia. 


De locaties ten zuidoosten van Los Angelos. Douwe en Pearl zijn begraven bij Westminster.Kopje: Anna Pearl Miller (bron Ancestry)

 

Anna Pearl Miller haar familie komt uit Taylor County in Iowa. Anna was de jongste en haar moeder stierf in het kraambed. Haar moeder Sarahann is begraven in Decatur, Iowa, 39 jaar. Met de kinderen is vader Andrew (beroep: smid) vertrokken naar California, een reis van duizenden kilometers nadat zijn vrouw was overleden.  Vader Andrew overleed later bij zijn zoon Oscar in San Bernadina in California.

    

Okke (mail 29-4-2012)

Anna har heit hat in soarte nij geloof begun en kinst hast sizze dat dit no the assembly of god neamd wurde kin. 

Wikipedia: De Assemblies of God hangen een conservatieve protestantse leer aan en kennen de doop met de Heilige Geest, de Wederkomst van Jezus, spreken in tongen en gebedsgenezing.

 

Andrew Gillwick Miller is geboren op 04-11- 1851 in Decatur, Iowa. Andrew is overleden op 28-07- 1923 in San Bernadino, Califonia, 71 jaar oud. Andrew trouwde met Sara Ann Smith. Sara is geboren in 1856 in Illinois. Sara is overleden in 03- 1896 in Decatur, Iowa, 39 of 40 jaar oud.

Kinderen van Andrew en Sara:

1 Infant Millergeboren in 1876 in Decatur, Iowa. Infant is overleden in 1876, geen jaar oud.

2 Emma Cordelia Miller geboren in 1877 in Decatur, Iowa. Emma is overleden in 1880 in Decatur, Iowa, 2 of 3 jaar oud.

3 Lucy Permilia Miller  geboren in 1880 in Decatur, Iowa. Lucy is overleden in 1895 in Decatur, Iowa, 14 of 15 jaar oud.

4 Ida Abigail Miller  geboren in 1882 in Decatur, Iowa.

5 Miller  geboren in 1885 in Decatur, Iowa. Hij of zij is overleden in 1953 in California, 67 of 68 jaar oud.

6 Oscar Lee Miller geboren in 1888 in Decatur, Iowa. Oscar is overleden in 1953 in San Bernadino, Califonia, 64 of 65 jaar oud.

7 John S Miller geboren in 1892 in Decatur, Iowa. John is overleden in 1966 in Seattle, 73 of 74 jaar oud.

         

8 Anna Pearl Miller, geboren op 02-03- 1896 in Decatur, Iowa. 
Ouders van Anna Pearl: Andrew en Sara Miller uit Iowa. Emma Cordelia, overleden met 2 of 3 jaar, ouder zusje van Anna Pearl. Waarschijnlijk gefotografeerd toen ze was overleden, als aandenken. 
Overlijdens kaart voor kleine Emma Cordelia. 

Familie Miller uit Decatur, Iowa, ouders van Anna Pearl   e:AR-SA'>Overlijdens kaart voor kleine Emma Cordelia. 
De vader van Anna Pearl Miller, Bellevue Cementry San Bernadino California

Geen familie maar wel een mooi plaatje van de oude zusters. Het zijn Abigail Smith Whitters (zuster van Anna Pearl haar grootmoeder, links, met Mary de zuster van Abigail, rechts). Ze kwamen uit Illinois.

 

Bron Rootsweb: Death Certificate Abstraction
State California County San Bernardino
Name: Andrew Gillwick Miller 
Date of Death: 7/8/1923 @ 3:30 
Place of Death: Christian Assembly, Chino 
Occupation: retired blacksmith 
Age: 71-7-4 Sex: M Race/Color: white 
Marital Status: W Spouse's Name: Sarah Ann Smith (deceased) 
length of stay: place of death: 8 days yrs in state: 5-9-21 
Place of Birth: Burrell, Decatur Co, Iowa Date of Birth: 11/4/1851 
Father's Name & Birthplace: Francis Burrell Miller - Indiana 
Mother's Name & Birthplace: Permelia Scott - Terra Haute, Indiana 
Cause of Death: epitholioma involving right side of face, mouth, cheek, eye, starting in middle of cheek 
Treated from 6/28/23 to 6/28/23 Last seen alive: 6/28/23 
where disease was contracted: Suchomich, Washington 
Physician: H O Becson, San Bernardino Kopje: Kinderen van Douwe/Dave Jansma en Anna:

1. Allva Stewart Jansma, geboren in 1925. De tweede naam van Allva is Sjoerd/ Stewart, genoemd naar zijn overleden oom Sjoerd Jansma in Billings.

2. Helen Loraine Jansma Hollis, geboren op 04-04-1929.

3. Charlotte Pearl Jansma, geboren in 1931 in Orange, California.

 

 

Okke:

Hja binne yn 1923 trouwt en ha 3 bern krign , fan ien dochter ha’k hast alles al foar sa fier as it mooglik is, de 2de wit ik hast niks fan en fan de soan Stewert Allva( stewert allva) aardich wat – ek 2x kear trouwt en in swalker en letter wer trowt yn Florida en der ek stoarn.

Dy ha ek 2 bern han en der net folle sukses mei han en ferdomt it ek my te skriuwen – Randy Jansma de soan fan allva wennet nog yn florida en ik ha syn adres ek .

 

           

 

De oudste zoon van Douwe en Anna 

 

1. Allva Sjoerd/Stewart Jansma  is overleden in 2002 , 76 of 77 jaar oud.  Allva trouwde met Dorothy.

Zoon van Allva en Dorothy:

     

Randy Jansma.  Overleden op latere leeftijd aan kanker. Allva Sjoerd/Stewart Jansma, geboren 1925 in California, Orange County, waarschijnlijk Santa Ana. 

    

Allva Sjoerd/Stewart Jansma, geboren 1925 in California, Orange County, waarschijnlijk Santa Ana. Randy Jansma woonde in Florida, maar alle contacten ten spijt, reageerde hij niet. Waarschijnlijk getrouwd met Karen en een zoon die ook Allva Jansma heet. In een telefoonboek wordt de plaats Cocoa genoemd in Florida. 

 

 

 

De oudste dochter van Douwe en Anna

 

 
Helen Loraine Jansma 1929-2012
Helen als ze in de 80 jaar is.

 

2. Helen Loraine Jansma  is geboren op 04-04-1929 waarschijnlijk in Santa Ana, Califonia.

Helen is overleden op 20-10-2012, 83 jaar oud. Helen trouwde met Robert Marchall Hollis. Robert is geboren in 1925 en overleden in 2004, 78 of 79 jaar oud.

Kinderen van Helen en Robert:

1.  Diane Christine Marchall

2.  David Marchall

       

3.  Daniel Marchall.  
De oudste dochter Diane trouwde met Don Archer. Samen kregen ze kinderen:

 1. Samual Archer
 2. Michael Andrew Archer
 3. Katelyn Susanna Archer

 

   

Diane en haar gezin wonen in Califonia, in Mission Viejo.

Helen Jansma (rechts) , dochter van Douwe, samen met Grace Swierstra (links), vrouw van Jelmer’s zoon. Helen overleed in 2012. Helen en Grace wonen in California, Helen overleed in 2012. 
Tweede dochter van Douwe en Anna 


     

Charlotte Pearl Jansma is geboren in 1931 in Orange, California, dochter van Douwe/Dave Thijsses Jansma (zie 1) en Anna Pearl Miller. Charlotte is overleden in 2002, 70 of 71 jaar oud.  

 

Charlotte Pearl Jansma.


Huwelijk met Robert Carter. Robert overleed na een moter ongeluk. Charlotte bleef achter met 3 kinderen en trouwde opnieuw, trouwde met Thomas Whipkey. Hier werden 2 kinderen geboren.

 

Carlotte trouwde met Robert Carter, kinderen:

 1. Miers Carter
 2. Lynn Lee Carter, gescheiden      van Danny Ives, en een dochter: Kelly Ives
 3. Tina Carter

 

 

Carlotte trouwde met Thomas Harmon Whipkey, kinderen:

 1. Anne Elisabeth Whipkey
 2. Thomas Judd Whipkey.

 

Anne Elisabeth Whipkey, getrouwd geweest  met Craighead, Facebook berichtje: aug 2013 Ann Craighead:

            

...'Hello Sytie, So happy to have made contact with family in Friesland. I so enjoyed my time in Holland and going to Friesland was always a priority for me. It felt like going home. I guess because Friesland was always such a large part of our oral history when I was growing up. My mother, Charlotte, married Robert Carter and had my half sister, Lynn Lee Carter (she married Danny Ives, had one daughter, Kelly Ives, then divorced Danny. Later, Lynn married Cliff Miers and they had one son, Thomas Miers). My mother's husband, Robert, was killed when my sister was a baby in a motorcycle accident. My mom then married my father, Thomas Harmon Whipkey. They had myself, Ann Whipkey Craighead (I am divorced with no children), my sister Tina Whipkey Pepin (married to Larry Pepin. Two children, Taler Elizabeth Pepin and Tyler William Pepin), and my late brother, Thomas Judd Whipkey. Judd died Feb. 9, 2001, at the age of 32. He had a heart attack. No children. Neither of Lynn's children have children. Tina's daughter has two children and her son has no children'...Achterkleinkinderen Douwe Jansma en Anna Pearl:

 

 

Dochter Charlotte trouwde met Robert Carter, kinderen:

 1. Miers Carter
 2. Lynn Lee Carter, gescheiden      van
 3. Tina Carter

 

Lynn Lee Carter scheidde van Danny Ives. Samen hebben ze een dochter:

 1. Kelly Ives

Lynn Lee Carter hertrouwde met Cliff Miers. Kind:

         

 1. Thomas Miers, geboren 19 juli 1981, woont nu in Jacksonville North Carolina.      


Tina Carter trouwde Larry Pepin, kinderen:

 1. Taler Elisabeth Pepin,      geboren 30-11- 1989 in      Charlston North Carolina, woont nu in Jacksonville en is getrouwd.
 2. Tyler William Pepin

Dochter Charlotte hertrouwde met Thomas Harmon Whipkey, kinderen:

 1. Anne Elisabeth Whipkey
 2. Thomas Judd Whipkey.

Thomas Judd Whipkey overleed na een hartaanval in 2001, 32 jaar.

     

 


Okke 3-4-2013

"Der is ek in Mary Gottenbos op Facebook leauw ik. se is in underwizeres  foar de 2de klas by de West Wind Elementary School, 44044, 36th Street West, Lancaster, CA.
Mary is in pake en beppesizzer fan David en Pearl Jansma.
It is ek wol nijsgjirrich he dat Douwe ( David) sa lang tunker west hat by it Westminster Memorial Park & Mausoleum, Evergreen yn Santa Ana fan minstens 1947 oant 1956 ta want yn 1960 ha’k fun dat hij doe mei pensioen gien wie ( retired ).
Yn al dy jierren ha se ek op itselde adres wenne neffens de street directories en ek nog moaier dat famylje sa as John & Effie ( Afke) ticht by har wennen ( 4211 Baker Avenue Santa Ana)
August John Jansma en Grace wennen doe ek yn Santa Ana ( 11812 Heil Avenue) en August wurke doe foar de Osterkamp Dairy.
Allva S. Jansma & frou Dorothy J. ( Allva soan fan David en Pearl he) wennen op 13062 Hood Avenue, Santa Ana – Allva stjit oanskeaun as assembler – fabryks arbeider tink ik".  Okke 4-4-2013

"Stewart is ek skieden letter en hij hat ek op de skippen sitten yn WO 2 dyt spul tafierden ensa.
De hiele famylje en it neiteam wennet yn Florida want der steane on soad yn de adres boeken der.
Ik ha se ek al ris skreaun mar niks werom heard.
Ik ha ynh de war west mei in Helen L. Jansma , trouwt mei in Gottenbos – no wer neisocht en gjin famylje hear en de namme wie eins ek net Jansma mar Jansa.
Jo moatte duvels goed oppasse mei dy nammen en dat hie’k ek mei de Nayholts, Nijeholts, Lycklama en Lyklama – dy amtners makken der in soad fouten mei it ynskriuwen fan de Census ensa.
Ik sil myn rompslomp pompier nog wer ris neisjen".

Okke 23-5-2013

Hoi Sytie,
De Ploeger en hij ploegde voort.
Zoekt en Gij zult vinden.
Ik hie dy al ris earder fertelt dat David ek oansluten wie by dizze tsjerke en ek tunman west hie foar dizze tsjerke en it tsjerkehof ek under holden hie en der no ek begroeven leit.
Jierren lyn, al foar 2007, hie’k dit fun en Michael Jansma der ek oer frege en dy sei ek dat hij nog wol herinnerje koe dat hij mei syn heit nei dy tsjerke gie en sa uncle David en auntie Pearl besochten.
Hiel under stjit it stikje oer Pearl en David dyt doe wat siik wie.


Orbituary/ overlijdensbericht van de kerk:

GREENVILLE COUNTRY CHURCH HISTORY.... On the Southeast corner of MacArthur (formerly Talbert Ave.) and Greenville Street stands the oldest protestant church in Orange County, the Greenville Country Church. The bronze plaque reads “built in 1876”. Originally it was a church for the ranch families that lived in the neighborhood and also was closely associated in its’ area with the one-teacher Greenville School. At Christmas time particularly the families gathered together for celebrating Christmas with the church furnishing candy and the school organizing the program and gifts exchange. One of the earliest ministers that older residents remember is Rev. E.C. Knott, father of Walter Knott: founder of Knott's Berry Farm, who was pastor in 1889. A picture of the church taken in 1911 is entitled “Old Newport Church & Parsonage”, and the district in its’ early years was named “Old Newport.” About 1919 the name of the school district was changed to “Greenville” and the church also adopted the name. Samuel Armor’s “History of Orange County”, 1911 edition refers to Newport as “a small cluster of homes about five miles southwest of Santa Ana (p.84). The Pleasant’s “History of Orange County, California” contains a photo of the old school at Greenville page.463. One of the community leaders who came to the area in 1910 was Jake Shiffer. Active in the Greenville Church as Sunday School Superintendent and in fund raising, he with the late Stephen Griset, Pastor Harry Dady, and other residents raised $l000. to purchase the property in 1952 from the new United Methodist Church denomination and make it an independent organization, and it had originally been organized as a unit in the Methodist Church South. The Santa Ana Register describes the action in its’ August 17, 1952 edition with a photo of the church and its’ pastor at that time, Rev. E.A. Moody. J.W. Shiffer, 95, is still living (1974) listed on Bear Street. Much of the information has come from his daughter, Ruby (Mrs. Stanton) Best, Costa Mesa. The Greenville Church is in the city limits of Santa Ana, but just four blocks north of the Costa Mesa city limits. Mrs. Best tells me of the new adjacent church building, but relates that the old church is still in excellent condition, that it is carpeted and used by the younger members of the church for meetings and socials. She also tells of the changing membership of the church. When automobiles first came in, the group of then younger members became ;interested in affiliating with the larger churches in Santa Ana. The actual membership has remained fairly steady in size, with cars bringing members from Huntington Beach, Santa Ana, Costa Mesa, and other more distant homes. Not many of the neighbors are church members now however, she says. Pastor Dady, who followed Rev. E.A. Moody as pastor, besides doing much ranching, is now chaplain in the Orange County Jail. Mrs. Best also said the office is not one of a county official, but is privately supported by an organization called “The Gleaners, Inc.” Greenville Church is one of the generous supporters of The Gleaners, and she spoke of Pastor Dady as being a man of keen understanding of the jail inmates and their problems. The county furnishes an office and telephone. Among the many names also associated with the church are ministers Rev. R.R. Raymond, J.A. Andrews, John J. Woodson, and L.B. Jones. In talking to Dr. Perry Davis, dentist, he told me his grandfather, Rev. Chappelle S. Perry, was minister at Greenville in the 1890’s, and later moved to Valley Center. In more recent years, other ministers recalled by an early resident, Miss Vernie Graser, were Rev. P.T. Turner, Rev. O.E. Laird, and Rev. J.B. Firth. Among the members that were active in the church were Archibald T. Armstrong, Lawrence Wakeham, Howard Bear and family, Alfred Tedstrom and family. Women mentioned are Sue Perry, Ruby Best, Vernie Graser, Elizabeth Wakeham, Ruth Armstrong, Ida McClintock, and Martha (Mrs. Alfred) Cole. Among the pioneer women was Mary Selvidge, who left Missouri in 1875, came by covered wagon to the area and settled there in 1878. Later Ida, Anne, and Christine Segerstrom were members. The Segerstrom brothers were generous contributors to the church. Vernie Graser also mentioned her brother, Wesley Graser, was the driver of their first family car, a Studebaker, when he was 14. The year was 1917. She also mentioned a sister, Lydia Graser Berner, born in 1907 and delivered on a cold rainy night by Dr. Willela Waffle, who traveled in a carriage, but was somewhat delayed by the muddy roads on the way. She arrived at midnight in time to deliver the baby. J.B.Firth had been pastor for several years, and former pastor Harry Dady and Mrs. Dady attended, with a total of about 60 members. We were also privileged to see the original church building, well maintained, painted white inside and out. There is a bell tower and rope for ringing the bell. Mr. & Mrs. J,.W. Shiffer were both in attendance, despite his 95 years of age. He has been a member since 1910, and told how in the early years he had helped place a foundation under the original church. Shiffer was not able to recall exactly when the name Greenville was adopted as I had hoped. The new church building was constructed in 1960, and is equipped with both a grand piano and an electronic organ. Rev. Firth told me that he hadn’t placed his name on the sign outside because of his first name being “Jean”, and people might think he was a woman pastor. The mixed choir had some 15 members and rendered an anthem, a duet and a solo, of better than average quality. Pastor Dady gave me the years he had been minister; 1955 -68, but still attending and affiliated as a member, with Mrs. Dady, who is the organist. Their home is on the corner of Harbor Blvd. and Talbert (now MacArthur). The Greenville Church is a mile south of Warner Ave. on Greenville Street, although the name for many years remained “Old Newport Street”. There are still many acres of lima beans growing at this time of year, and acres of grain beside a new group of subdivision homes being built north of the church on the west side of Greenville Street. Young, old, and middle aged members attend. One member, probably in her 80’s, just in front of us told us she came here in 1923 and had been married to her husband David Jansma in the same year by Judge John Cox at the courthouse. He was living, but not well enough to attend. She was one of the members who lived close to the church. The friendly atmosphere, good quality music, and well-maintained building makes an attractive impression on the visitor, and indicates that it will remain the Greenville Country Church for many years to come. A PAGE FROM A BOOK BY CHARLES F. COVEY & MARK R. HOWARD IN THE YEAR OF OUR LORD 2001 SANTA ANA, CALIFORNIA, ORANGE COUNTY, USA
Douwe en Jelmer, met Pearl, Helen en Charlotte. Inzet Allva Stewart (overleden)
Douwe en Pearl in Hawai augustus 1965